مجموعه فایل های درسی

پاورپوینت درسی اول دبستان,پاورپوینت درسی دوم دبستان,پاورپوینت پایه سوم, پاورپوینت پایه چهارم,پاورپوینت پایه پنجم,پاورپوینت پایه ششم,پاورپوینت پایه هفتم,پاورپوینت پایه هشتم,پاورپوینت پایه نهم, پاورپوینت فارسی اول دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,پاورپوینت

پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

دانلود پاورپوینت نواحی صنعتی مهمّ ایران درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت نواحی صنعتی مهمّ ایران درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت نواحی صنعتی مهمّ ایران درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

دانلود پاورپوینت جمعیت ایران درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت جمعیت ایران درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت جمعیت ایران درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت کامل آمار و احتمال فصل هفتم ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت کامل آمار و احتمال فصل هفتم ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل آمار و احتمال فصل هفتم ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 33 شامل فایلهای دانلود پاورپوینت جمع آوری و نمایش داده ها ریاضی پایه پنجم دبستان دانلود پاورپوینت میانگین ریاضی پایه پنجم دبستان دانلود پاورپوینت احتمال ریاضی پایه پنجم دبستان منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

دانلود پاورپوینت احتمال ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت احتمال ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت احتمال ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت میانگین ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت میانگین ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت میانگین ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت جمع آوری و نمایش داده ها ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت جمع آوری و نمایش داده ها ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت جمع آوری و نمایش داده ها ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت کامل اندازه گیری فصل ششم ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت کامل اندازه گیری فصل ششم ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل اندازه گیری فصل ششم ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید کل فایلها: 41   شامل فایلهای دانلود پاورپوینت مساحت لوزی و ذوزنقه ریاضی پایه پنجم دبستان دانلود پاورپوینت محیط دایره ریاضی پایه پنجم دبستان دانلود پاورپوینت حجم ریاضی پایه پنجم دبستان دانلود پاورپوینت گنجایش ریاضی پایه پنجم دبستان منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود پاورپوینت گنجایش ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت گنجایش ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت گنجایش ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت حجم ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت حجم ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت حجم ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت محیط دایره ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت محیط دایره ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت محیط دایره ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 9 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت مساحت لوزی و ذوزنقه ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت مساحت لوزی و ذوزنقه ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت مساحت لوزی و ذوزنقه ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت ضرب عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت ضرب عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت ضرب عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت تفریق عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت تفریق عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت تفریق عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 9 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت عددهای اعشاری ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت زاویه و نیمساز ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت زاویه و نیمساز ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت زاویه و نیمساز ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت تقارن مرکزی ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت تقارن مرکزی ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت تقارن مرکزی ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 9 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت کامل نسبت، تناسب و درصد فصل سوم ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت کامل نسبت، تناسب و درصد فصل سوم ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل نسبت، تناسب و درصد فصل سوم ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 43   شامل فایلهای دانلود پاورپوینت نسبت ریاضی پایه پنجم دبستان دانلود پاورپوینت نسبت های مساوی ریاضی پایه پنجم دبستان دانلود پاورپوینت تناسب ریاضی پایه پنجم دبستان دانلود پاورپوینت درصد ریاضی پایه پنجم دبستان منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود پاورپوینت درصد فصل سوم ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت درصد فصل سوم ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت درصد ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت تناسب فصل سوم ریاضی پایه پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت تناسب فصل سوم ریاضی پایه پنجم دبستان عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت تناسب ریاضی پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان
تعداد صفحه(3):