مجموعه فایل های درسی

پاورپوینت درسی اول دبستان,پاورپوینت درسی دوم دبستان,پاورپوینت پایه سوم, پاورپوینت پایه چهارم,پاورپوینت پایه پنجم,پاورپوینت پایه ششم,پاورپوینت پایه هفتم,پاورپوینت پایه هشتم,پاورپوینت پایه نهم, پاورپوینت فارسی اول دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,پاورپوینت

پشتیبانی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

دانلود پاورپوینت شیر حق فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت شیر حق فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت شیر حق فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه های مور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت نوجوانان باهوش فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت نوجوانان باهوش فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت نوجوانان باهوش فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت آزادگی فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت آزادگی فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت آزادگی فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه های مور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت آداب نیکان فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت آداب نیکان فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت آداب نیکان فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت راه نیک بختی فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت راه نیک بختی فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت راه نیک بختی فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت سفر شکفتن درس چهارم فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت سفر شکفتن درس چهارم فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت سفر شکفتن درس چهارم فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت ارمغان ایران درس سوم فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت ارمغان ایران درس سوم فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت ارمغان ایران درس سوم فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت خوب جهان را ببین درس دوم فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت خوب جهان را ببین درس دوم فارسی پایه هشتم   عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت خوب جهان را ببین درس دوم فارسی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت ppt   تعداد اسلاید: 18   منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی   با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت پیش از اینها درس اول فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت پیش از اینها درس اول فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت پیش از اینها درس اول فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت همه چیز در دست توست پیام های آسمان پایه هشتم

دانلود پاورپوینت همه چیز در دست توست پیام های آسمان پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت همه چیز در دست توست پیام های آسمان پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,900 تومان

دانلود پاورپوینت یک فرصت طلایی پیام های آسمان پایه هشتم

دانلود پاورپوینت یک فرصت طلایی پیام های آسمان پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت یک فرصت طلایی پیام های آسمان پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت آفت های زبان پیام های آسمان پایه هشتم

دانلود پاورپوینت آفت های زبان پیام های آسمان پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت آفت های زبان پیام های آسمان پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت کامل دایره فصل نهم ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت کامل دایره فصل نهم ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل دایره فصل نهم ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 33 شامل فایلهای دانلود پاورپوینت خط و دایره ریاضی پایه هشتم دانلود پاورپوینت زاویه مرکزی ریاضی پایه هشتم دانلود پاورپوینت زاویه های محاطی ریاضی پایه هشتم   منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان

دانلود پاورپوینت زاویه های محاطی ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت زاویه های محاطی ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت زاویه های محاطی ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت زاویه مرکزی ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت زاویه مرکزی ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت زاویه های مرکزی ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت خط و دایره ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت خط و دایره ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت خط و دایره ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت کامل فصل هشتم ریاضی پایه هشتم آمار و احتمال

دانلود پاورپوینت کامل فصل هشتم ریاضی پایه هشتم آمار و احتمال عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل فصل هشتم ریاضی پایه هشتم آمار و احتمال فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 41 شامل فایلها دانلود پاورپوینت دسته بندی داده ها ریاضی پایه هشتم دانلود پاورپوینت میانگین داده ها ریاضی پایه هشتم دانلود پاورپوینت احتمال یا اندازه گیری شانس ریاضی پایه هشتم دانلود پاورپوینت بررسی حالت های ممکن ریاضی پایه هشتم منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود پاورپوینت بررسی حالت های ممکن ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت بررسی حالت های ممکن ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت بررسی حالت های ممکن ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت احتمال یا اندازه گیری شانس فصل هشتم ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت احتمال یا اندازه گیری شانس فصل هشتم ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت احتمال یا اندازه گیری شانس فصل هشتم ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت میانگین داده ها ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت میانگین داده ها ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت میانگین داده ها ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان
تعداد صفحه(4):