پاورپوینت درسی اول دبستان,پاورپوینت درسی دوم دبستان,پاورپوینت پایه سوم, پاورپوینت پایه چهارم,پاورپوینت پایه پنجم,پاورپوینت پایه ششم,پاورپوینت پایه هفتم,پاورپوینت پایه هشتم,پاورپوینت پایه نهم, پاورپوینت فارسی اول دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,پاورپوینت
پشتیبانی دانلود طرح درس پایه های مختف دانلود پاورپوینت درسی پایه های مختلف دانلود اقدام پژوهی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

دانلود پاورپوینت شیر حق فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت شیر حق فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت شیر حق فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه های مور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت نوجوانان باهوش فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت نوجوانان باهوش فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت نوجوانان باهوش فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت آزادگی فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت آزادگی فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت آزادگی فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه های مور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت آداب نیکان فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت آداب نیکان فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت آداب نیکان فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت راه نیک بختی فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت راه نیک بختی فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت راه نیک بختی فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت سفر شکفتن درس چهارم فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت سفر شکفتن درس چهارم فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت سفر شکفتن درس چهارم فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 36 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت ارمغان ایران درس سوم فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت ارمغان ایران درس سوم فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت ارمغان ایران درس سوم فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت خوب جهان را ببین درس دوم فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت خوب جهان را ببین درس دوم فارسی پایه هشتم   عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت خوب جهان را ببین درس دوم فارسی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت ppt   تعداد اسلاید: 15   منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی   با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت پیش از اینها درس اول فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت پیش از اینها درس اول فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت پیش از اینها درس اول فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 36 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت ستایش فارسی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت ستایش فارسی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت ستایش فارسی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 15 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه های مورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت درس دهم الدرس العاشر عربی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت درس دهم الدرس العاشر عربی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت درس دهم الدرس العاشر عربی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 40 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت درس هشتم الدرس الثامن عربی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت درس هشتم الدرس الثامن عربی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت درس هشتم الدرس الثامن عربی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 47 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت درس پنجم الدرس الخامس عربی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت درس پنجم الدرس الخامس عربی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت درس پنجم الدرس الخامس عربی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 43 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت درس چهارم الدرس الرابع عربی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت درس چهارم الدرس الرابع عربی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت درس چهارم الدرس الرابع عربی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 49 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت درس سوم الدرس الثالث عربی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت درس سوم الدرس الثالث عربی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت درس سوم الدرس الثالث عربی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 46 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت درس دوم الدرس الثانی عربی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت درس دوم الدرس الثانی عربی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت درس دوم الدرس الثانی عربی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 48 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت درس اول الدرس الاول عربی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت درس اول الدرس الاول عربی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت درس اول الدرس الاول عربی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 45 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت درس ششم الدرس السادس عربی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت درس ششم الدرس السادس عربی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت درس ششم الدرس السادس عربی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 50 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت همه چیز در دست توست پیام های آسمان پایه هشتم

دانلود پاورپوینت همه چیز در دست توست پیام های آسمان پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت همه چیز در دست توست پیام های آسمان پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 34 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت یک فرصت طلایی پیام های آسمان پایه هشتم

دانلود پاورپوینت یک فرصت طلایی پیام های آسمان پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت یک فرصت طلایی پیام های آسمان پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 7 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(5):