پاورپوینت درسی اول دبستان,پاورپوینت درسی دوم دبستان,پاورپوینت پایه سوم, پاورپوینت پایه چهارم,پاورپوینت پایه پنجم,پاورپوینت پایه ششم,پاورپوینت پایه هفتم,پاورپوینت پایه هشتم,پاورپوینت پایه نهم, پاورپوینت فارسی اول دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,پاورپوینت
پشتیبانی دانلود طرح درس پایه های مختف دانلود پاورپوینت درسی پایه های مختلف دانلود اقدام پژوهی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

دانلود پاورپوینت آفت های زبان پیام های آسمان پایه هشتم

دانلود پاورپوینت آفت های زبان پیام های آسمان پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت آفت های زبان پیام های آسمان پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت احکام نماز پیام های آسمان پایه هشتم

دانلود پاورپوینت احکام نماز پیام های آسمان پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت احکام نماز پیام های آسمان پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت کامل دایره فصل نهم ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت کامل دایره فصل نهم ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل دایره فصل نهم ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28 شامل فایلهای دانلود پاورپوینت خط و دایره ریاضی پایه هشتم دانلود پاورپوینت زاویه مرکزی ریاضی پایه هشتم دانلود پاورپوینت زاویه های محاطی ریاضی پایه هشتم   منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود پاورپوینت زاویه های محاطی ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت زاویه های محاطی ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت زاویه های محاطی ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 8 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت زاویه مرکزی ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت زاویه مرکزی ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت زاویه های مرکزی ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت خط و دایره ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت خط و دایره ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت خط و دایره ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت کامل فصل هشتم ریاضی پایه هشتم آمار و احتمال

دانلود پاورپوینت کامل فصل هشتم ریاضی پایه هشتم آمار و احتمال عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل فصل هشتم ریاضی پایه هشتم آمار و احتمال فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 33 شامل فایلها دانلود پاورپوینت دسته بندی داده ها ریاضی پایه هشتم دانلود پاورپوینت میانگین داده ها ریاضی پایه هشتم دانلود پاورپوینت احتمال یا اندازه گیری شانس ریاضی پایه هشتم دانلود پاورپوینت بررسی حالت های ممکن ریاضی پایه هشتم منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت بررسی حالت های ممکن ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت بررسی حالت های ممکن ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت بررسی حالت های ممکن ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 7 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت احتمال یا اندازه گیری شانس ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت احتمال یا اندازه گیری شانس ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت احتمال یا اندازه گیری  شانس ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 8 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت میانگین داده ها ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت میانگین داده ها ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت میانگین داده ها ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 8 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت دسته بندی داده ها ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت دسته بندی داده ها ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت دسته بندی داده ها ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت جذر تقریبی ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت جذر  تقریبی ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت جذر  تقریبی ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 9 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت تقسیم اعداد توان دار ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت تقسیم اعداد توان دار ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت تقسیم اعداد توان دار ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت توان ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت توان ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت توان ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه های مورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت کامل مثلث فصل ششم ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت کامل مثلث فصل ششم ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : بررسی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29 شامل فایلهای دانلود پاورپوینت رابطه فیثاغورس ریاضی پایه هشتم دانلود پاورپوینت شکل های هم نهشت ریاضی پایه هشتم دانلود پاورپوینت مثلث های هم نهشت ریاضی پایه هشتم دانلود پاورپوینت هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه ریاضی پایه هشتم   منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود پاورپوینت هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 5 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت مثلث های هم نهشت ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت مثلث های هم نهشت ریاضی پایه هشتم   عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت مثلث های هم نهشت ریاضی پایه هشتم   فرمت: پاورپوینت ppt   تعداد اسلاید: 6   منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی   با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.       ** ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت شکل های هم نهشت ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت شکل های هم نهشت ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت شکل های هم نهشت ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 5 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت رابطه فیثاغورس ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت رابطه فیثاغورس ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت رابطه فیثاغورس ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت زاویه های خارجی ریاضی پایه هشتم

دانلود پاورپوینت زاویه های خارجی ریاضی پایه هشتم عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت زاویه های خارجی ریاضی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 8 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.   *****همچنین برای تهیه دیگر پاورپوینت های درسی و پایه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(5):