پاورپوینت درسی اول دبستان,پاورپوینت درسی دوم دبستان,پاورپوینت پایه سوم, پاورپوینت پایه چهارم,پاورپوینت پایه پنجم,پاورپوینت پایه ششم,پاورپوینت پایه هفتم,پاورپوینت پایه هشتم,پاورپوینت پایه نهم, پاورپوینت فارسی اول دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,پاورپوینت
پشتیبانی دانلود طرح درس پایه های مختف دانلود پاورپوینت درسی پایه های مختلف دانلود اقدام پژوهی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

 رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانلود نمونه پروپوزال رشته علم اطلاعات و دانش شناسی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 21 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق : اهدف اصلی و فرعی سوالات تحقیق:  فرضیات تحقیق: روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

مدیریت فن آوری اطلاعات

مدیریت فن آوری اطلاعات دانلود نمونه پروپوزال ارشد رشته مدیریت فن آوری اطلاعات با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 15 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق :  سوالات تحقیق:  فرضیات تحقیق: روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها جد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مدیریت ترافیک

 مدیریت ترافیک دانلود نمونه پروپوزال ارشد مدیریت ترافیک با فرمت ورد     فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 11 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق : اهدف اصلی و فرعی سوالات تحقیق: سوالات اصلی و فرعی روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری جدول زمانبندی شده منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

ویژگیهای شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران

ویژگیهای شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران دانلود پروپوزال رشته مدیریت ورزشی در مورد ارتباط ویژگیهای شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 23 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق : اهدف اصلی و فرعی سوالات تحقیق:  فرضیات تحقیق: روش تحقیق   جامعه، ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

مدیریت امور شهری

مدیریت امور شهری دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت امور شهری با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 25 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق :  سوالات تحقیق:  فرضیات تحقیق: روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها جدول زمانبندی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

مدیریت صنعتی گرایش تولید با فرمت ورد

مدیریت صنعتی گرایش تولید با فرمت ورد دانلود نمونه پروپوزال ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 15 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق : اهدف اصلی و فرعی سوالات تحقیق: سوالات اصلی و فرعی فرضیات تحقیق: فرضیات اصلی و فرعی روش تحقیق   جامعه، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مديريت خدمات بهداشتي و درماني

مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانلود نمونه پروپوزال ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 22 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق :  سوالات تحقیق:  فرضیات تحقیق: روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مدیریت دولتی گرایش مديريت نيروي انساني

مدیریت دولتی گرایش مديريت نيروي انساني دانلود نمونه پروپوزال ارشد مدیریت دولتی گرایش مديريت نيروي انساني با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی تعداد صفحات: 14 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مدیریت رسانه با فرمت ورد

مدیریت رسانه با فرمت ورد دانلود نمونه پروپوزال ارشد رشته مدیریت رسانه با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی تعداد صفحات: 23 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل پروپوزال دارای تعداد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مدیریت بازرگانی گرايش بازاریابی

مدیریت بازرگانی گرايش بازاریابی دانلود نمونه پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرايش بازاریابی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی تعداد صفحات: 27 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مدیریت دولتی گرايش تحول

مدیریت دولتی گرايش تحول  نمونه پروپوزال ارشد مدیریت دولتی گرايش تحول با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی تعداد صفحات: 20 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل پروپوزال دارای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی دانلود نمونه پروپوزال ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی تعداد صفحات: 15 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مدیریت جهانگردی با فرمت ورد

مدیریت جهانگردی با فرمت ورد دانلود نمونه پروپوزال ارشد مدیریت جهانگردی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی تعداد صفحات: 15 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل پروپوزال دارای تعداد م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مدیریت دولتی گرایش مالی

مدیریت دولتی گرایش مالی پروپوزال ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی تعداد صفحات: 15 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل پروپوزال دارای تعداد منابع زیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی دانلود پروپوزال ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی تعداد صفحات: 17 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل پروپوزال دارای تعداد منابع زی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی دانلود پروپوزال ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی تعداد صفحات: 24 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی

مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی نمونه پروپوزال ارشد مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی تعداد صفحات: 19 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی

رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی دانلود پروپوزال ارشد مدیریت دولتی در مورد ارتباط رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی تعداد صفحات: 19 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

توانمندي روان شناختي

توانمندي روان شناختي پروپوزال ارشد مدیریت آموزشی در مورد ارتباط توانمندي روان شناختي، كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی تعداد صفحات: 14 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری

 استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری دانلود پروپوزال ارشد مدیریت بازرگانی در مورد عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در بانک با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی تعداد صفحات: 17 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان
تعداد صفحه(2):