پاورپوینت درسی اول دبستان,پاورپوینت درسی دوم دبستان,پاورپوینت پایه سوم, پاورپوینت پایه چهارم,پاورپوینت پایه پنجم,پاورپوینت پایه ششم,پاورپوینت پایه هفتم,پاورپوینت پایه هشتم,پاورپوینت پایه نهم, پاورپوینت فارسی اول دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,پاورپوینت
پشتیبانی دانلود طرح درس پایه های مختف دانلود پاورپوینت درسی پایه های مختلف دانلود اقدام پژوهی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

علوم تربیتی با فرمت ورد

علوم تربیتی با فرمت ورد دانلود نمونه پروپوزال علوم تربیتی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 13 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق : اهدف اصلی و فرعی سوالات تحقیق: سوالات اصلی و فرعی فرضیات تحقیق: فرضیات اصلی و فرعی روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

تکنولوژی آموزشی با فرمت ورد

تکنولوژی آموزشی با فرمت ورد دانلود نمونه پروپوزال تکنولوژی آموزشی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 25 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق : اهدف اصلی و فرعی سوالات تحقیق: سوالات اصلی و فرعی فرضیات تحقیق: فرضیات اصلی و فرعی روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری رو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی

روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی دانلود پروپوزال رشته روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 17 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق : سوالات تحقیق:  فرضیات تحقیق: روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها جدول زمانبند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی

روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی تعداد صفحات: 13 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق :  سوالات تحقیق:  فرضیات تحقیق: روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها جدو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

رشته تحقیقات آموزشی

رشته تحقیقات آموزشی نمونه پروپوزال رشته تحقیقات آموزشی فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی تعداد صفحات: 12 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی کامل منابع انگلیسی کامل پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی

هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی دانلود پروپوزال ارشد رشته تربیت بدنی  رفتار حرکتی در مورد هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با فرمت ورد     فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 22 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی منابع انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

تعهد سازمانی، تعارض کار خانواده

تعهد سازمانی، تعارض کار خانواده پروپوزال ارشد روانشناسی مشاوره در مورد ارتباط تعهد سازمانی، تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی با فرمت ورد   پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق و ................. . منابع تعداد صفحات: 22 پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد. ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

اختلاف میان والدین و سازگاری فرزندان

اختلاف میان والدین و سازگاری فرزندان دانلود پروپوزال ارشد رشته روانشناسی در مورد اثر اختلاف میان والدین بر سازگاری فرزندان با فرمت ورد   پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق و ................. . منابع تعداد صفحات: 23 پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد. ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

نقش عزت نفس سازماني

نقش عزت نفس سازماني پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد نقش عزت نفس سازماني در رابطه عدالت سازماني با سازگاري شغلي با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 17 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی منابع انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

سبک دلبستگی و صفات شخصیتی

سبک دلبستگی و صفات شخصیتی       دانلود پروپوزال ارشد رشته روانشناسی در مورد ارتباط سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 16 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی منابع انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پیش بینی اضطراب اجتماعی

پیش بینی اضطراب اجتماعی دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی بالینی  در مورد پیش بینی اضطراب اجتماعی با فرمت ورد   پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق و ................. . منابع تعداد صفحات: 22 پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد. ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی

خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی  پروپوزال ارشد روانشناسی تربیتی در مورد مقایسه خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی  با فرمت ورد   پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق و ................. . منابع تعداد صفحات: 20 پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد. ما در این بخش علاوه بر منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

علوم تربیتی - آموزش بزرگسالان

علوم تربیتی - آموزش بزرگسالان             دانلود نمونه پروپوزال رشته علوم تربیتی - آموزش بزرگسالان با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 19 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی منابع انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

برنامه ریزی درسی

 برنامه ریزی درسی     دانلود نمونه پروپوزال رشته برنامه ریزی درسی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 17 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی دانلود نمونه پروپوزال ارشد رشته روانشناسی تربیتی با فرمت ورد قابل ویرایش   پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق و ................. . منابع تعداد صفحات: 23 پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد. ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

علوم تربیتی - برنامه ریزی

علوم تربیتی - برنامه ریزی       دانلود نمونه پروپوزال رشته علوم تربیتی - برنامه ریزی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 21 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

سازگاری اجتماعی در دانش آموزان

سازگاری اجتماعی در دانش آموزان       دانلود نمونه پروپوزال رشته برنامه ریزی در مورد سازگاری اجتماعی در دانش آموزان با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 21 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

نوع دوستی و عوامل موثر بر آن

نوع دوستی و عوامل موثر بر آن نمونه پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد نوع دوستی و عوامل موثر بر آن  در بین دانش آموزان با فرمت ورد   پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق و ................. . منابع تعداد صفحات: 20   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

آموزشهای شناختی رفتاری و رضایت زناشویی

 آموزشهای شناختی رفتاری و رضایت زناشویی پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد اثر آموزشهای شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی با فرمت ورد قابل ویرایش   پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق و ................. . منابع تعداد صفحات: 21 پروپوزال دارای تعداد منابع زیاد می باشد. ما در این بخش علاوه بر منابع پروپوزال منابع کلی دیگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

شادکامی و عزت نفس دانش آموزان

شادکامی و عزت نفس دانش آموزان           نمونه پروپوزال روانشناسی مشاوره در مورد ارتباط شادکامی و عزت نفس دانش آموزانبا فرمت ورد قابل ویرایش   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 18 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان
تعداد صفحه(2):