پاورپوینت درسی اول دبستان,پاورپوینت درسی دوم دبستان,پاورپوینت پایه سوم, پاورپوینت پایه چهارم,پاورپوینت پایه پنجم,پاورپوینت پایه ششم,پاورپوینت پایه هفتم,پاورپوینت پایه هشتم,پاورپوینت پایه نهم, پاورپوینت فارسی اول دبستان,پاورپوینت فارسی دوم دبستان,پاورپوینت
پشتیبانی دانلود طرح درس پایه های مختف دانلود پاورپوینت درسی پایه های مختلف دانلود اقدام پژوهی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هرگونه سوال راهنمایی و پشتیبانی میتوانید با ایمیل sellfile2016@gmail.com در تماس باشید

خشنودی شغلی در مدیران ورزشی

 خشنودی شغلی در مدیران ورزشی دانلود نمونه پروپوزال رشته مدیریت ورزشی  در مورد خشنودی شغلی در مدیران ورزشی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 18 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی منابع انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

خلاقیت در دبیران تربیت بدنی با فرمت ورد

خلاقیت در دبیران تربیت بدنی با فرمت ورد دانلود نمونه پروپوزال رشته مدیریت ورزشی  در مورد خلاقیت در دبیران تربیت بدنی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 18 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق   جامعه، نمونه ی آماری روش تجزیه و تحلیل داده ها منابع فارسی منابع انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی         دانلود 2 نمونه پروپوزال رشته فیزیولوژی ورزشی با فرمت ورد   شامل: 1 - در مورد شاخص های منتخب ترکیب بدن فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 15 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق منبع ندارد   2- در مورد اثر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی             دانلود پکیج پروپوزال رشته مدیریت ورزشی  - 3 نمونه پروپوزال آماده مدیریت ورزشی با فرمت ورد   شامل: 1- در مورد برنامه استراتژیک ورزش همگانی فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 21 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق روش تحقیق منابع   2- در مورد نقش شایستگی های مدیریتی فرمت ورد قابل و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان

تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی           نمونه پروپوزال رشته تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی  با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 15 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی           پروپوزال تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 23 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,300 تومان

رشته تربیت بدنی رفتار حرکتی

رشته تربیت بدنی رفتار حرکتی         دانلود نمونه پروپوزال آماده رشته تربیت بدنی  رفتار حرکتی با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 20 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

تربیت بدنی رفتار حرکتی

 تربیت بدنی رفتار حرکتی         پروپوزال رشته تربیت بدنی  رفتار حرکتی   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 20 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,300 تومان

فیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی             پروپوزال فیزیولوژی ورزشی   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 26 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق منابع     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,300 تومان

رشته تربیت بدنی

رشته تربیت بدنی             پروپوزال رشته تربیت بدنی   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 14 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق   سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,300 تومان

مدیریت ورزشی

 مدیریت ورزشی               پروپوزال رشته مدیریت ورزشی در مورد نقش اوقات فراغت با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 19 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق   سوالات تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

رشته مدیریت ورزشی

رشته مدیریت ورزشی            نمونه پروپوزال رشته مدیریت ورزشی  با فرمت ورد   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 21 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق روش تحقیق منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

رشته تربیت بدنی

رشته تربیت بدنی               پروپوزال رشته تربیت بدنی   فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 18 شامل : مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق ضرورت و اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالات تحقیق روش تحقیق منابع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان
تعداد صفحه(1):